You are here

Assar
Architects

MISSIE

De werking van Assar berust op het principe van samenwerking, waarbij het delegeren van vaardigheden essentieel is. Iets wat ook duidelijk af te leiden is uit de naam: ASSociation of ARchitects.

De meer dan 100 medewerkers – waardoor Assar deel uitmaakt van een selecte groep grootschalige architectenbureaus in België – stellen hun kennis ten dienste van een brede waaier aan disciplines. Hierdoor kan Assar grootschalige projecten uit allerhande sectoren uitvoeren, waarbij verder dan louter de conceptuele fase wordt gegaan.

Vandaag vangt architectuur al ver in een voorbereidende fase aan (haalbaarheidsstudies, programmatie, …) en loopt het door tot aan de exploitatie van het project zelf.

Als de meerwaarde van Assar de beheersing is van een integrale uitvoering, dan is de kracht ervan de manier van werken, waarbij de verschillende vaardigheden eigen aan bepaalde opdrachten of projecten verweven worden.  Alsook permanente aandacht voor de integratie van het duurzame en ecologische. Daardoor is het bureau beter in staat oplossingen aan te bieden voor bepaalde terreinen of omgevingen; in het bijzonder keuzes maken en er zich aan houden – bijvoorbeeld bij langlopende projecten – zonder zich tot deze keuzes te beperken.

De rode draad is en blijft de aandacht voor de mens voor wie men bouwt, ongeacht het type van plaats waar men kan verblijven (kantoorgebouwen, woningen, rusthuizen, ziekenhuizen, gemengde projecten, …).

Clearfix