You are here

Assar
Architects

HOSPITAAL 2000

Hospitaal 2000 Kortrijk
HOSPITAAL 2000

Twee Leie-armen geven vorm aan OCMW-site ‘Het Eilandje’, dicht bij het centrum van Kortrijk. Verspreid over die site bevonden zich een ziekenhuis, een OCMW-administratie en technische diensten. De verschillende gebouwen hadden dringend nood aan eenheid. Daarbij kreeg het ziekenhuis een nieuw gelaat, met onder meer een nieuwe vleugel die het uitzicht aan de kant van de Reepkaai sterk bepaalt. Een opvallende glazen buitenpartij leunt tegen een massieve wand. Dat glazen kegelsegment is een referentieobject, zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant van het gebouw.

Daarnaast werd de toegankelijkheid van de site drastisch verbeterd en verbindt een nieuw verbindingsgebouw nu de diverse ziekenhuisfuncties. Het gebouw vormt de spil tussen het bestaande ziekenhuis en de nieuwe delen: de nieuwe toegangspartij met de receptie en de cafetaria, een nieuwe beddenvleugel aan de Reepkaai, en een nieuwe spoedafdeling in het binnengebied. De ziekenhuisfuncties werden herschikt en op een logische manier gehergroepeerd. Om het beddenbestand en de continuïteit van de ziekenhuisactiviteiten te garanderen, werd er gewerkt in fases. Alle technieken werden globaal aangepakt, gesaneerd en gerationaliseerd.

Nieuwe vleugel aan bestaand Ziekenhuis + Renovatie/vernieuwbouw van bestaande vleugels
Reepkaai 4
8500 Kortrijk
BE
OCMW Kortrijk
Gezondheidszorg
Opgeleverd
1995
2001
12 500 m2

Clearfix